#kaaosperhonen


#kaaosperhonenon ajalla 1.4.2018-31.3.2019 tapahtuva immersiivinen teoskokonaisuus. Se on toisiinsa kytkeytyvien ja keskenään vuorovaikutuksessa olevien tapahtumien, tilojen ja esitysten verkosto, joita yhdistää Chelsea Manningin elämäntarina. Keskeisenä esitysten tapahtumapaikkoina on sosiaalinen media ja sen eri alustat. #kaaosperhonen etenee temaattisissa kvartaaleissa, jotka rakentuvat Manningin eri elämänvaiheiden ympärille.

#kaaosperhonen pohtii sitä, kenen hallussa tieto on ja kuinka sitä nykyään määritellään ja tuotetaan. Se koettaa porautua oikein tekemisen ja oikeudenmukaisuuden mysteeriin. Manningin tarinaa kuljettavat eteenpäin erilaiset tapahtumalliset jaksot. #kaaosperhonen tarjoaa kaoottista kokonaisuutta, jonka sisällä on mahdollista kokea kauneutta ja yhteenkuuluvuutta, osallistua massoina, nähdä merkityksiä ja olla osana jatkumoita.

Seuraamalla #digiteatteria Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa pysyt mukana #kaaosperhosen etenemisestä. #digiteatterin löydät kustakin sosiaalisesta mediasta tunnuksella @digiteatteri.

#kaaosperhosen työryhmä
Maria Oiva, vastaava digitaiteilija
Aku Meriläinen, digitaiteilija
Jyrki Pylväs, digitaiteilija
Paula Susitaival, tuottaja


#digiteatteri on Riihimäen Teatterin digitaalinen näyttämö, jonka kehittäminen aloitettiin vuonna 2017 Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Digitaalinen yleisötyö -hankkeessa. Vuoden 2017 aikana tehtyyn sisältöön voit tutustua osoitteessa www.digiteatteri.fi tai ladata hankkeen loppujulkaisun täältä.

 


Esitykset: