Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste Riihimäen Teatteri Oy:n asiakasrekistereissä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä:

1 Rekisterinpitäjä

Riihimäen Teatteri Oy
Hämeenaukio 1
11100 Riihimäki

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Rekisteriin ja rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyvissä asioissa yhteyshenkilö on Sanni Naukkarinen / p. 050 322 1025 / sanni.naukkarinen@riihimaenteatteri.fi

3 Rekistereiden nimet

A Riihimäen Teatterin lipunmyyntijärjestelmän asiakasrekisteri (Lippupiste Inhouse)
B Riihimäen Teatterin uutiskirjeen asiakasrekisteri (Mailchimp)

4 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Asiakasrekistereissä A olevien henkilötietojen käsittely perustuu kuluttaja-asiakkaiden asiakkuussuhteeseen Riihimäen Teatteriin. Asiakasrekisterissä B olevien henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaiden suostumukseen.

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Asiakasrekisterissä A olevien asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • asiakkaan tekemien varausten ja tilausten käsittely
 • palveluiden myynti ja toteutus
 • asiakassuhteen hoito ja kehittäminen
 • asiakassuhdeviestintä
 • maksamiseen, laskutukseen sekä maksujen valvontaan ja perintään liittyvä henkilötietojen käsittely
 • rekisterinpitäjän palvelujen markkinointi
 • rekisterinpitäjän liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittäminen

Asiakasrekisterissä B olevien asiakastietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Riihimäen Teatterin sähköisen uutiskirjeen lähettäminen 0-4 kertaa kuukaudessa

6 Käsiteltävät henkilötiedot

Riihimäen Teatteri käsittelee asiakkaista seuraavia henkilötietoja:

Asiakasrekisteri A

 • asiakkaan etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • tilauksia koskevat tiedot ja valinnat
 • asiakkaan maksutapatiedot, laskutustiedot, mahdolliset maksuviitetiedot
 • tiedot palvelujen käytöstä ja ostoista
 • tieto siitä, jos asiakas on kieltänyt käyttämästä tietoja suoramarkkinointiin
 • mahdolliset ruokapaketteihin kuuluvat toiveet ja erityisruokavaliotiedot välitettäväksi Riihimäen Teatterihotellille ruuan valmistusta ja tarjoilua varten.

Asiakasrekisteri B

 • asiakkaan etu- ja sukunimi
 • asiakkaan sähköpostiosoite

7  Mistä henkilötiedot saadaan

A Lipunmyyntijärjestelmä

 • Suoraan asiakkaalta lippukassalla, puhelimessa tai sähköpostilla
 • Asiakkaalta, joka täyttää lippuvarauslomakkeen teatterin nettisivuilla
 • Asiakkaan ystävältä, joka tekee varauksen
 • Yritykseltä, jossa asiakas työskentelee
 • Lippupisteeltä, jos asiakas ostaa tai varaa liput Lippupisteen kautta

B Uutiskirjeen asiakasrekisteri

 • Suoraan asiakkaalta kun hän tilaa uutiskirjeen esimerkiksi nettisivuilta
 • Asiakasta ei lisätä uutiskirjeen tilaajaksi ilman hänen suostumustaan

Huom! Lipunmyyntijärjestelmän (A) asiakasrekisteri ja uutiskirjeen asiakasrekisteri (B) ovat erilliset rekisterit eivätkä tiedot päivity tai siirry automaattisesti niiden välillä.

8  Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Asiakasrekistereiden A ja B tietoja käsittelevät Riihimäen Teatterin toimiston ja lipunmyynnin henkilökunta.

Asiakasrekisteri A:n tietoja käsittelee tarvittaessa myös lipunmyyntijärjestelmän palveluntarjoaja Lippupiste silloin kun se on tarpeellista tilauksiin liittyvien rajapintatoimintojen suorittamiseksi. Mikäli ostat liput Lippupisteen verkkokaupasta ja rekisteröidyt verkkokaupan asiakkaaksi, annat tietosi Lippupisteen asiakasrekisteriin. Lisätietoja Lippupiste Oy:n tietosuojasta: https://www.lippu.fi/help/data-protection/

Jos Riihimäen Teatterin kautta tehtyihin tilauksiin liittyy Riihimäen Teatterihotellin palveluja, välitämme Riihimäen Teatterihotellille tarvittavat tiedot näiden palveluiden toteuttamiseksi. Mikäli tilaat väliaikatarjoilut Riihimäen Teatterin nettisivuilla olevalla lomakkeella, välittyvät tietosi suoraan palveluntarjoajalle eli Riihimäen Teatterihotellille. Riihimäen Teatterihotellin tietosuojaseloste: https://teatterihotelli.fi/tietosuojaseloste/

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille näiden lakiin perustuvien tietopyyntöjen perusteella.

9  Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Riihimäen Teatteri käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpille siirretään käyttäjistä etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite (Asiakasrekisteri B). MailChimp on yhdysvaltalainen yhtiö, jolloin henkilötietoja siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna henkilötietolain edellyttämällä tavalla ja MailChimp kuuluu USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle. Lisätietoja: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

10  Henkilötietojen säilytysaika

A Lipunmyyntijärjestelmän asiakastiedot, joiden yhteydessä ei ole ollut tilauksia kolmen vuoden sisällä, anonymisoidaan Lippupisteen toimesta kerran vuodessa.

B Uutiskirjeen tilaamisen voi lopettaa koska tahansa ja näin poistaa tietonsa uutiskirjeen tilaajien asiakasrekisteristä. Henkilötietojen säilytysaika Mailchimp-järjestelmässä on Mailchimpin käytäntöjen mukainen ja Mailchimp noudattaa GDPR-säädöksiä. Lisätietoja: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

11. Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada pääsy tietoihin
  • Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja ja oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus saada tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä. Kun käytät oikeuttasi saada pääsy tietoihin, toimitamme jäljennöksen käsittelemistämme henkilötiedoistasi. Jos esität pyynnön sähköisesti, toimitamme tiedot yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, ellet erityisesti pyydä muuta toimitustapaa jonka voimme kohtuudella toteuttaa. Voimme periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun, jos pyydät useampia jäljennöksiä tai jos esität pyyntöjä toistuvasti. Emme voi antaa sinulle tietoja, jotka voisivat paljastaa liikesalaisuuksia tai loukata toisen henkilön oikeuksia tai vapauksia. Emme esimerkiksi luovuta muiden henkilöiden henkilötietoja pyynnöstäsi huolimatta.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan itseäsi koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Sinulla on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla meille lisäselvitystä.
 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan itseäsi koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos:
   • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin (esimerkiksi jos henkilötietojasi ei enää tarvita asiakashallintaan, lipunmyynteihin liittyvän kirjanpidon varmistamiseen tai muihin vastaaviin tarkoituksiin);
   • vastustat henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
   • vastustat henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
   • olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti; tai
   • henkilötietosi on poistettava meihin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Sinulla on oikeus siihen, että rajoitamme henkilötietojen käsittelyä siten, että henkilötietoja saa säilyttämisen lisäksi käsitellä ainoastaan erillisellä suostumuksellasi tai oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi taikka toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi jos:
   • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan tietojen paikkansapitävyyden varmistamisen ajaksi;
   • henkilötietojesi käsittely on lainvastaista, mutta vastustat henkilötietojesi poistamista ja vaadit sen sijaan henkilötietojesi käytön rajoittamista;
   • emme tarvitse enää henkilötietojasi tämän selosteen kohdassa 6 kuvattuihin käsittelyn tarkoituksiin, mutta sinä tarvitset niitä oikeudellisen vaateen esittämiseksi, laatimiseksi tai puolustamiseksi; tai
   • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella ja odotat sen toteamista, syrjäyttävätkö meidän oikeutetut perusteemme sinun vastustamisesi perusteet.
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä
  • Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella, jos käsittelylle ei ole olemassa perusteltua syytä. Lisäksi sinulla on aina oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Suoramarkkinointia tai suoramarkkinointitarkoituksessa suoritettua henkilötietojen käsittelyä ei saa enää suorittaa tämän vastustamisoikeuden käyttämisen jälkeen.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Tietosuojalainsäädäntö takaa sinulle oikeuksia, jotka on kuvattu ylempänä. Nämä oikeudet vahvistavat yksityisyydensuojaasi ja antavat sinulle mahdollisuuden kontrolloida omien henkilötietojesi käsittelyä. Toimitamme sinulle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa yhteydenotostasi tiedot toimenpiteistä joihin olemme ryhtyneet oikeuksiesi toteuttamiseen liittyvien pyyntöjen johdosta.

Jos esität useita pyyntöjä tai jos pyyntösi on erityisen monimutkainen, voimme tarpeen mukaan jatkaa vastauksen määräaikaa enintään kahdella kuukaudella. Ilmoitamme sinulle erikseen tällaisesta viivästymisestä.

Voit esittää tässä kohdassa 11 kuvattua oikeutta koskevan pyynnön postitse, sähköpostitse tai puhelimitse.

Yhteystiedot
Posti: Riihimäen Teatteri Oy, Tietosuoja, Hämeenaukio 1, 11100 Riihimäki
Sähköposti: info@riihimaenteatteri.fi (otsikolla ”Tietosuoja”)
Puhelin: Riihimäen Teatterin toimisto p. 044 357 0301

Huomaathan, että voimme tarpeen mukaan pyytää sinulta tarkentavia tietoja, jotka ovat tarpeen asian käsittelyssä tai henkilöllisyytesi vahvistamiseksi.